Wawrzyniec Hryńczak

Wawrzyniec Hryńczak

mąż Marii

Informacje  Karta rodziny   Grób

 

Bliska rodzina

W tej chwili wiadomości na temat Wawrzyńca są niekompletne. Zapewne zmieni się to, gdy dotrę do pozostałych ksiąg metrykalnych.

Nic nie wiadomo o przodkach Wawrzyńca poza tym, że Hryńczakowie żyli w Nowosielcach co najmniej od końca XVIII wieku. Byli zapewne Rusinami.

Jego żoną była Maria (1880-1942) z domu prawdopodobnie Patronik.

Nie ma żadnych zdjęć, a m.in. z powodu spalenia Nowosielec przez UPA nie zachowały się dokumenty. Jedyny, jaki obecnie posiadam, to strona listy pasażerów statku, którym mój pradziadek wypłynął w roku 1899 do Nowego Jorku. Znajdują się tam ciekawe informacje, ale jednocześnie wprowadza on pewne zamieszanie związane z przypuszczalnym rokiem urodzenia Wawrzyńca. Na jego grobie bowiem znajduje się informacja jakoby zmarł w wieku 72 lat ok. roku 1945. Znaczyłoby to, że urodził się około roku 1873. Tymczasem we wspomnianym wyżej dokumencie figuruje zapis, że w chwili wypłynięcia do USA miał 38 lat. Zatem powinien urodzić się około roku 1861… Gdzie zatem jest błąd? Być może wkrótce uda się to wyjaśnić.

Jaki innych informacji dostarcza lista pasażerów?
W czerwcu 1899 roku Wawrzyniec Hryńczak przypłynął z Bremy do Nowego Jorku statkiem The Trave. Na tej samej liście jest też 35-letni Marcin Szal, który jako miejsce zamieszkania również podał Nowosielce.

Według zapisu Wawrzyniec miał 38 lat (?), był żonatym robotnikiem, nie umiał czytać i pisać. W rubryce narodowość podano Galicjanin. Sam zapłacił za bilet i miał przy sobie 6 dolarów. Nie potrafię odczytać docelowego miejsca  podróży. Wiadomo jednak, że zmierzał do jakiegoś szwagra (miał zatem siostrę w USA?). Nie wiem, kiedy wrócił, ale podano, że był to jego drugi pobyt. Wcześniej przebywał tam w latach 1890-1893.

Bardzo możliwe, że Wawrzyniec ożenił się po pierwszej podróży do USA z dużo od siebie młodszą Marią. Fakt, iż w przeciwieństwie do większości emigrantów wracał do Nowosielec świadczy o tym, że przede wszystkim dbał o swoich bliskich. Swoim dzieciom kupował ziemię i budował domy.

Jego wnuczka, Stanisława, pamięta jego poparzone dłonie (podobno w USA pracował w hucie szkła). W 1942 roku zmarła jego żona. Mieszkał wtedy z synem Józefem i jego rodziną oraz córką Anną i jej synami. W 1944 roku syn z rodzina wyjechał na Ukrainę. Mimo pochodzenia Wawrzyniec odmówił wyjazdu z Nowosielec. W tym samym roku wprowadzili się do niego Brejtowie. Po śmierci córki Anny zajął się jej nieślubnym synem, Józefem. Podczas pamiętnego napadu banderowców cudem uniknęli śmierci w palącym się domu. Jego wnuczek w ostatniej chwili został uratowany przez zięcia, Stanisława Brejtę. Przez jakiś czas mój pradziadek był zmuszony mieszkać w piwnicy spalonego domu, ale przed samą śmiercią, dzięki interwencji rady gromadzkiej, znalazł się u swojej córki Katarzyny, gdzie zmarł w lutym 1945 roku.

Pochowany jest na cmentarzu parafialnym w Nowosielcach (dziś to tzw. stary cmentarz).

Uzupełnij informacje

Karta z listy pasażerów. 1899

Karta z listy pasażerów. 1899

Potomkowie Wawrzyńca Hryńczaka

Potomkowie Wawrzyńca Hryńczaka

 

[rootsPersona personId=’I150′ batchId=’1′ /]

 

Grób Wawrzyńca Hryńczaka na starym cemnarzu parafialnym w Nowosielcach

Grób Janiny Brejty

Uzupełnij lub popraw informacje

12 + 8 =