Wiktor Wawrzyński 1899-1962

Wiktor Wawrzyński 1899-1962

syn Michała i Anny z d. Galanka

Informacje  Karta rodziny   Grób

 

Rok 1926

Wiktor (pierwszy od prawej) i Katarzyna (siedzi w środku z synem Tadeuszem na kolanach). 1926 rok

Bliska rodzina Wiktora
Przodkowie Wiktora

Mój dziadek ze strony ojca urodził się w 1899 roku w Nowosielcach, jako syn Michała (1860-1826) i Anny z domu Galanka (1860-1930).

Jego rodzeństwo to Maria, Zofia, Katarzyna oraz prawdopodobnie Jan i Marcelina.

Maria i Zofia wyszły za mąż za braci Bandrowczaków, którzy byli Rusinami, w związku z czym zostały wysiedlone z nimi po II wojnie światowej na Ukrainę.

Katarzyna urodziła się 8 października 1895 roku w Nowosielcach. W grudniu 1912 roku wyemigrowała do USA i tam wyszła za mąż, przyjmując nazwisko Altheim. Pracowała jako krawcowa i mieszkała na Staten Island w Nowym Jorku. W kwietniu 1927 roku otrzymała amerykańskie obywatelstwo. Nie miała dzieci. Zmarła w marcu 1982.

Jan Wawrzyński urodził się około 1886 roku w Nowosielcach. Wyemigrował do USA, gdzie posługiwał się imieniem John. 27 listopada 1917 ożenił się z Anną Strzympek (?)

Około roku 1925 Wiktor ożenił się z Katarzyną Zubel.

Jak na swoje czasy i panujące warunki  był wykształcony. Piastował funkcję sekretarza gminy. Z tego powodu w 1928 roku uczestniczył w specjalnym kursie we Lwowie. Miał piękny charakter pisma. Ludzie przychodzili do niego, aby pisał im np. podania. Prowadził jakąś dokumentację; miał mnóstwo zapisków. Jednocześnie prowadził gospodarstwo rodzinne.

Swoją służbę wojskową odbywał w Stanisławowie. W 1939 roku obsługiwał karabin maszynowy w Sanoku, a potem brał udział w obronie lotniska w Krośnie. Kiedy Polacy wycofywali się na wschód, wstąpił na chwilę do domu, a potem dotarł aż za Lwów, gdzie dostał się do niewoli. Wraz z kolegami uciekł, zdobył cywilne ubranie i piechotą wrócił do domu, gdzie byli już Niemcy. Mieszkali oni na kwaterze przez niespełna dwa lata. Byli to żołnierze Wehrmachtu, więc ich obecność nie była bardzo uciążliwa.

W 1944 przez kilka tygodni przez wieś przebiegała linia frontu. Mieszkańcy zostali wysiedleni, ale Wiktor z synami pilnowali gospodarstwa przed zniszczeniem i grabieżą.

Podczas napadu UPA na Nowosielce w 1945 roku Wawrzyńskim udało się szybko ugasić palący się dom.

Po wojnie Wiktorowi zaproponowano pracę w sanockim starostwie, ale nie przyjął jej, gdyż wolał uprawiać ziemię.

6 marca 1962 z bliżej nieznanych przyczyn Wiktor Wawrzyński popełnił samobójstwo. Spoczywa na cmentarzu parafialnym w Nowosielcach (dziś to tzw. stary cmentarz).

Uzupełnij informacje

POTOMKOWIE WIKTORA WAWRZYŃSKIEGO

 

Aby mieć dostęp do tego materiału, musisz zalogować się na konto rodzinne. Jeśli takiego nie masz, a jesteś krewnym lub powinowatym, poproś o nie.

 

 


Poproś o konto rodzinne

 

Świadectwo szkolne z 1913. Dokument udostępniony przez Janusza Wawrzyńskiego

Świadectwo szkolne Wiktora z 1913.

 

[rootsPersona personId=’I1303′ batchId=’1′ /]

 

Grób Wiktora Wawrzyńskiego na starym cemnarzu parafialnym w Nowosielcach

Grób Wiktora Wawrzyńskiego

Uzupełnij lub popraw informacje

12 + 15 =

Przedstaw się i wyjaśnij, dlaczego chcesz uzyskać konto rodzinne

2 + 5 =