Rodzinne statystyki

Poniższe ciekawostki statystyczne zostały opracowane na podstawie naszego drzewa genealogicznego. W chwili tworzenia tego artykułu drzewo zawierało informacje o ponad 900 osobach. Wiadomości o większości z nich są szczątkowe, dlatego przedstawione niżej statystyki są...

Walenty – żołnierz, muzyk, emigrant i gangster?

Kolejna tajemnicza postać wśród moich krewnych. Brat mojego dziadka, Stanisława Brejty - Walenty. Byłem za młody i za głupi, by porozmawiać z dziadkiem o jego bracie, a gdy było już na to za późno okazało się, że rodzina nie tak wiele o nim wie, a większość zebranych...

Jurek

Jurek był przyrodnim bratem mojego dziadka, Stanisława Brejty. To jeden z tych krewnych, o którego istnieniu wiedziałem od dawna, ale fakty z jego życia są ciągle szczątkowe, a ostatnie próby pozyskania jakichś nowych informacji zakończyły się niepowodzeniem....

Film promujący Nowosielce

ZOSTAŃ WSPÓŁTWÓRCĄ FILMU! Do końca bieżącego roku planowane jest powstanie krótkiego klipu promocyjnego i ewentualnie dłuższej produkcji dotyczącej Nowosielec. Celem tego przedsięwzięcia jest przedstawienie internetowej społeczności uroków naszej wsi. W...

Unikalny dokument z tragicznej nocy

Ulotka rozrzucana w czasie palenia przez UPA Nowosielec w nocy z 29 na 30 grudnia 1945 roku Okazuje się, że podczas tragicznej nocy na terenie Nowosielec rozrzucane były ukraińskie ulotki skierowane do Polaków. Poprawne przetłumaczenie tego dokumentu może rzucić...

Archiwum szkolnych świadectw

Poniżej przykłady świadectw szkolnych członków naszej rodziny. Cześć z nich jest jeszcze z czasów przedwojennych; jest też przykład dokumentu z okresu niemieckiej okupacji. Dwa najstarsze pochodzą jednak jeszcze z czasów Monarchii Austro-Węgierskiej. Główna galeria jest dostępna tylko dla posiadaczy kont rodzinnych ze względu na ochronę danych.

Nowosielce w księgach lustracji z lat 1665 i 1765

Fragmenty lustracji dóbr królewskich dotyczące Nowosielec.   Poniższe skany pochodzą z Ksiąg wpisów i dekretów polskiej kancelarii królewskiej z lat 1447-1795 opublikowanych przez Archiwum Główne Akt Dawnych i zawierają dane na temat  lustracji Nowosielec:...

Panoramy 360

Panoramy sferyczne (360°) z terenu Nowosielec. Widok z Wysokiego i okolice dworu Gniewoszów.

Wawrzyński – pochodzenie i występowanie nazwiska

Nazwisko Wawrzyński nie należny do najpopularniejszych w Polsce. W naszym kraju osób o nazwisku Wawrzyński/Wawrzyńska jest około 1500. Do tego należałoby doliczyć tych, którzy noszą wersje nazwiska zmodyfikowane z różnych przyczyn, takie jak np. Wawrzeński.

Nasi zmarli

Pierwsze dni listopada to czas, kiedy w sposób szczególny myślimy o tych, którzy odeszli. W zależności od przekonań pomaga nam w tym modlitwa, wizyta na cmentarzu, zapalanie zniczy albo po prostu wspomnienia w towarzystwie bliskich osób.

Wawrzynski.Net

Witaj na stronie genealogiczno-historycznej poświęconej
rodzinie Wawrzyńskich i wszystkich z nią skoligaconych.

Ponieważ witryna jest w trakcie tworzenia, z góry dziękuję za wszelkie uwagi i sugestie.

Przyłącz się!

Ponieważ część informacji ze względu ze względu na ochronę danych
dostępna jest tylko dla zalogowanych członków rodziny,

możesz do nich dołączyć jako krewny lub powinowaty

Jak najdalej w czasie i przestrzeni

Zaczynam od materiałów na temat nowosielskiej linii Wawrzyńskich
wywodzących się od Szymona z Jasienicy Rosielnej, ale chciałbym powiązać ze sobą jak największą ilość krewnych i powinowatych w Polsce i za granicą.

Jeśli uważasz, że  możesz mi w tym pomóc, odezwij się!

Hello!

English version is planned for a later time.

If you want to help, please contact 

Poznaj wybrane osoby

Nowosielce Gniewosz

Poszukiwania

jak możesz pomóc?

by nasza strona była ciekawsza i potrzebna

informacje o krewnych i powinowatych

Uzupełnij nasze informacje o członkach rodziny lub prześlij dane osób, które mogą być z nami spokrewnione lub spowinowacone.

ciekawe zdjęcia ze starych albumów

Prześlij zdjęcia, które uzupęłnią naszą galerię i zachowają pamięc o tych, którzy odeszli.

dokumenty z przeszłości

Podziel się skanami dokumentów (świadectw, metryk, dyplomów itd.), które poświadczają ważne wydarzenia i relacje między osobami.
Strona jest wciąż w trakcie budowy. Proszę o wyrozumiałość oraz zgłaszanie wszelkich błędów i sugestii.